Η Anassa συνεργάστηκε με επιστημονική ομάδα, που συστήθηκε για τη συγκεκριμένη συνεργασία από καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα αποτελείται από Γεωπόνο, Φαρμακοποιό, Γεωπόνο-Βιοτεχνολόγο και Βιολόγο. Η μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της εταιρίας έδωσε την κατεύθυνση για τα προϊόντα, τη δημιουργία των μειγμάτων και την ανεύρεση/ανάλυση της καλύτερης ποιοτικά πρώτης ύλης.

Η επιλογή των παραγωγών πρώτης ύλης έγινε με μεγάλη σχολαστικότητα. Λήφθηκαν υπόψη τόσο οι συνθήκες καλλιέργειας και ο τρόπος συγκομιδής, όσο και η ποιότητα των προϊόντων. Οι παραγωγοί που επιλέχθηκαν, κατά πλειοψηφία επιχειρήσεις μικρού μεγέθους και οικογενειακού χαρακτήρα, διακρίνονται για τις σύγχρονες μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας, τον τόπο παραγωγής, και το σεβασμό στη γη και τα προϊόντα τους.

Οι αναλύσεις για τον ταξινομικό προσδιορισμό της επιλεγείσας πρώτης ύλης έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το συμμετέχοντα στην συνεργαζόμενη επιστημονική ομάδα, αρμόδιο καθηγητή.

Οι αναλύσεις για τη διατροφική αξία και (σε επιλεκτικά δείγματα) ανίχνευση για τυχόν εντοπισμό φυτοφαρμάκων, έγιναν στο ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (www.bpi.gr).

Τα προϊόντα πιστοποιήθηκαν για την βιολογική τους προέλευση και την ελεγχόμενη συσκευασία τους, από τη συνεργαζόμενη εταιρία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων TÜV HELLAS (TÜV NORD GROUP)   (www.tuv-nord.com) .

Η Anassa, λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 22.000 : 2005 (TÜV HELLAS /TÜV NORD GROUP) που διασφαλίζει τη διαδικασία συσκευασίας των προϊόντων και την ασφάλεια των τροφίμων.

Οι πρώτες ύλες συνοδεύονται όλες, από τα σχετικά πιστοποιητικά βιολογικής καλλιέργειας.

Τέλος, όλα τα υλικά συσκευασίας (φίλτρα, υποστηρικτικά ξυλάκια, σακκουλάκια και έντυπα) διαθέτουν πιστοποίηση καταλληλότητας για χρήση σε τρόφιμα.