Όροι Χρήσης

01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
O ιστότοπος «www.anassaorganics.com» είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής ο «Ιστότοπος») που ανήκει στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΣΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», που εδρεύει στην οδό Αλεξανδρουπόλεως 6, Μεταμόρφωση Αττικής, ΤΚ 14451, με Α.Φ.Μ. 997414324 και Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.123948201000, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6923111, ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@anassaorganics.com (εφεξής η “Εταιρεία”).
Η πλοήγηση και η χρήση με κάθε τρόπο του παρόντος Ιστοτόπου συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των όρων χρήσης και πώλησης που ακολουθούν και ρητή παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους κάτωθι όρους, τότε οφείλει να απόσχει από την πλοήγηση και τη χρήση του Ιστοτόπου και να απόσχει από οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας. Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιούνται από την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και ως εκ τούτου οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις. Η χρήση Ιστοτόπου μετά την εκάστοτε τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί.

02 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τροποποιήσεις όρων, μερική ακυρότητα & γλώσσα συμβάσεων:
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί ή/και να αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία οιουδήποτε δικαιώματός της του δεν συνεπάγεται παραίτησή της από το δικαίωμα της αυτό.
Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

03 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ
H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα της Εταιρείας και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

04 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι τιμές των προϊόντων, όπως αναγράφονται στον Ιστότοπο, υπολογίζονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές της ανά πάσα στιγμή, αλλά τα προϊόντα τιμολογούνται με την τιμή που ισχύει τη στιγμή της παραγγελίας.
Τυχόν προσφορές και εκπτώσεις ισχύουν μόνο για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, ενώ δε δεσμεύουν φυσικά καταστήματα.
Μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής: πιστωτική/ χρεωστική κάρτα, Paypal, πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

05 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΣΗΜΑΤΑ
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων/συνεργατών της, για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή, είτε στο σύνολό της, είτε τμηματικά. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα ANASSA ή/και ΑΝΑΣΣΑ αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

06 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη και σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του Ιστοτόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

07 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες ιατρικού ενδιαφέροντος. Το υλικό αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υποκαταστήσει τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας ως μέσο διάγνωσης φυσικής κατάστασης, ασθενειών και προβλημάτων υγείας.

08 ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Η Εταιρεία παρέχει στους χρήστες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου. Η χρήση του Ιστοτόπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο του χρήστη. Αν ο χρήστης δεν τηρεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μπορεί ο προμηθευτής να τον αποκλείσει από τη χρήση αυτής.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μεταβίβαση τίτλου επί του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του και πάντως δεν χορηγεί στο χρήστη δικαίωμα τροποποίησης, δημόσιας αναπαραγωγής, διανομής του Ιστοτόπου, ή οιασδήποτε άλλης χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια της Εταιρείας.

09 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ
Οι σύνδεσμοι (links) που τυχόν περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να σας μεταφέρουν σε ιστοσελίδες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του από τους χρήστες/ πελάτες. Η χρήση τους δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους, ούτε ότι κατά κάποιον τρόπο ασκεί έλεγχο στις πολιτικές και στις διαδικασίες καταγραφής, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων που αυτές συλλέγουν.
Η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με:
– το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες,
– οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα,
– τυχόν cookies τρίτων μερών,
– την πολιτική συλλογής προσωπικών δεδομένων από τέτοιες ιστοσελίδες και τις διαδικασίες καταγραφής, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων που αυτές συλλέγουν.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν παρέχει στις ιστοσελίδες τρίτων προσωπικά δεδομένα Χρηστών/ Πελατών.

10 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στην Εταιρεία σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας www.anassaorganics.com. Το κείμενο που ονομάζεται Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – εφεξής η «Δήλωση», εξηγεί με απλά λόγια, αλλά και με σαφήνεια πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε. Την Δήλωση μπορείτε να την διαβάσετε εδώ

11 COOKIES
Ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο Xρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης έχει μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και ενδεχομένως να υπάρχει δυσκολία στη χρήση της ιστοσελίδας, ανάλογα με τα cookies που δε θα αποδεχτεί (πχ. λειτουργικά cookies).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των cookies και εν γένει για την εταιρική πολιτική προστασία των προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ.

12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ
Ο φορέας που καλύπτει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για την εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών, είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες και για χρήση της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/odr

13 ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επίλυση της διαφοράς μέσω της ανωτέρω διαδικασίας, καθ’ύλην και κατά τόπον αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Οι παραδόσεις των προϊόντων μας γίνονται μέσω των παρακάτω εταιρειών ταχυμεταφορών:
– ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ για παραδόσεις στην Ελλάδα.
– DHL για παραδόσεις στο εξωτερικό.
Σε περίπτωση που ο παραλήπτης δε βρίσκεται σπίτι την ώρα της παράδοσης, η παράδοση προγραμματίζεται μέσω των αντίστοιχων ενδεδειγμένων διαδικασιών των ανωτέρω εταιρειών.
Παραδόσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχει και λειτουργεί το δίκτυο καταστημάτων της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ, αλλά και διεθνώς, όπου υπάρχει και λειτουργεί το δίκτυο καταστημάτων της DHL (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ).
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον τρόπο αποστολής και τη γεωγραφική κάλυψη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία μας, στο τηλέφωνο +30210-6923111 ή στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@anassaorganics.com
Σημείωση: Η εταιρεία μας δε φέρει ευθύνη αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.) δεν είναι δυνατό να παραδοθούν τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας επιβαρύνουν τον πελάτη και διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν ανάλογα με το βάρος και τον όγκο του και υπολογίζονται και εμφανίζονται ξεχωριστά στο καλάθι των αγορών.
Οι χρεώσεις ισχύουν για όλες τις περιοχές που καλύπτει το δίκτυο της εταιρείας ταχυμεταφορών DHL, όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Γεωγραφική Κάλυψη» και είναι οι εξής:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ DHL
Σε κάθε στάδιο ο πελάτης μπορεί να ελέγξει τα έξοδα αποστολής που υπολογίζονται αυτόματα και αναγράφονται ξεχωριστά στο Καλάθι Παραγγελιών.
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αν και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχεται παραγγελίες όλο το εικοσιτετράωρο, εφτά ημέρες την εβδομάδα, η επεξεργασία και οι παραδόσεις των παραγγελιών γίνονται μόνο τις εργάσιμες ημέρες ενώ δεν παραδίδουμε τις αργίες (εκτός μετά από σχετική συνεννόηση με την εταιρεία μας).
Ως εργάσιμες ημέρες θεωρούνται οι ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή εκτός των επίσημων αργιών. Οι ώρες λειτουργίας της εργάσιμης ημέρας είναι από τις 9.30π.μ. έως και τις 17:30 μ.μ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει ελάττωμα, η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος γίνεται με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.
Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα από την Εταιρεία, είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής αν δε μπορεί να βρεθεί από την Εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων από την Εταιρεία.
Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται από τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη, χωρίς περαιτέρω ευθύνη της Εταιρείας. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δε φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τις διαδικασίες της Τράπεζας. Σε περίπτωση αντικαταβολής το ποσό της επιστροφής θα πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως στην Εταιρεία ο πελάτης.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τους όρους και τους τρόπους επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων:
1. Η αίτηση πρέπει να γίνεται γραπτώς με e-mail στο sales@anassaorganics.com αναφέροντας σχετικές λεπτομέρειες καθώς και τηλέφωνο και επιθυμητή ώρα επικοινωνίας ώστε κάποιο στέλεχος της εταιρείας μας να επικοινωνήσει με τον πελάτη για σχετικές διευκρινήσεις.
2. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται στην έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση Αλεξανδρουπόλεως 6, 14451, Μεταμόρφωση.
3. Σε κάθε περίπτωση το προϊόν προς επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται με το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης / τιμολόγιο είτε φωτοτυπία του) είτε φωτοτυπία του.
4. Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει ελάττωμα, επιστρέφει στον πελάτη τα χρήματα της αρχικής αγοράς, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και επιστροφής που έχει πληρώσει ο πελάτης, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων από την Εταιρεία.
5. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΜΗ-ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και την πλήρη συσκευασία του.
Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τους όρους και τους τρόπους επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων:
1. Η δήλωση υπαναχώρησης υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sales@anassaorganics.com, είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρεία μας το έντυπο υπαναχώρησης που σας παρασχέθηκε με την παράδοση του προϊόντος. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
2. Η επιστροφή του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση της Εταιρείας περί της υπαναχώρησης. Η προθεσμία τηρείται αν η αποστολή πραγματοποιήθηκε πριν την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας και ο πελάτης είναι σε θέση να προσκομίσει το σχετικό αποδεικτικό αποστολής.
3. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται στην έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση Αλεξανδρουπόλεως 6, 14451, Μεταμόρφωση.
4. Το προϊόν να μην έχει ανοιχθεί ή χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται στην αρχική του (εργοστασιακή) κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε και περιλαμβάνεται στην αρχική του συσκευασία. Μόλις παραληφθεί, θα ελεγχθεί η κατάστασή του και σε περίπτωση που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν θα γίνει δεκτή η επιστροφή. Η τελική απόφαση για τη κατάσταση του προϊόντος ανήκει στην εταιρεία μας.
5. Σε κάθε περίπτωση το προϊόν προς επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται με το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης / τιμολόγιο είτε φωτοτυπία του) είτε φωτοτυπία του.
6. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων λόγω υπαναχώρησης, επιστρέφονται στον πελάτη τα χρήματα της αρχικής αγοράς, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων από την Εταιρεία. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποστολής και επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.
Ειδικότερα, στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η επιστροφή γίνεται ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, το ποσό της επιστροφής θα πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο πελάτης στην Εταιρεία.
7. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων. Η Εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας των προϊόντων δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.
8. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
Αν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία, αλλά το προϊόν δεν έχει αποσταλεί, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία, καλώντας το 210-6923111 και ένας από τους συνεργάτες μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.