Συνεργασίες

Φαρμακευτική σχολή- Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: αναλύσεις για οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των ροφημάτων : Pure Happiness, Pure Peace, Pure Youth, Pure Defence, Pure Symmetry

• Παραγωγοί πρώτης ύλης : κατά πλειοψηφία επιχειρήσεις μικρού μεγέθους και οικογενειακού χαρακτήρα που διακρίνονται για τις σύγχρονες μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας, τον τόπο παραγωγής, και το σεβασμό στη γη και τα προϊόντα της.

• Επιστημονική ομάδα : αποτελούμενη από Γεωπόνο, Φαρμακοποιό, Βιοτεχνολόγο και Βιολόγο από το ΕΘΙΑΓΕ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, για εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία των προϊόντων (Tεκμηρίωση και έρευνα αγοράς για λογαριaσμό της Anassa Organics)

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο: αναλύσεις για επιπλέον επιβεβαίωση της μη ανίχνευσης φυτοφαρμάκων στην πρώτη ύλη

• ΤUV HELLAS/TUV NORD : πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής ISO 22:000 (Πιστοποιητικό βιολογικών Προϊόντων, Πιστοποιητικο ISO 22000)

• AGRO SPEC COM: απεντόμωση πρώτης ύλη σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα με συνθήκες χαμηλού οξυγόνου (αρχείο)

Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης